BAŞVURU EVRAKLARI

KURUMSAL VE ŞAHIS FİRMASI BAŞVURULARI İCİN;

Resmi evraklar;
・ Ana Sözleşme
・İmza Sirküleri
・Güncel noter tasdikli imza sirküleri
・ Ortakların nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportları
・ İkametgah ya da fatura (son 3 aylık)
・ Sicil Gazetesi fotokopisi (Şirketin kuruluşunu, ortaklık yapısını ve değişiklik varsa son durumunu gösteren),
・ Faaliyet belgesi fotokopisi
・ Oda kayıt belgesi fotokopisi
・ Vergi levhası fotokopisi
Mali Tablolar
・ 2011 mizan
・ 2009/2010 kurumlar vergisi beyannamesi ya da mali müşavir onaylı bilanço,gelir tablosu
Mal Varlığı (Ek bilgi) (Kurumsal ve şahıs başvuruları için)
・ Sahibi olunan araçların ruhsat fotokopileri
・ Taşıt belgesi fotokopisi ( C2, D1..vs.)
・ Tapu fotokopileri
・ Banka hesap cüzdanı fotokopisi

BİREYSEL BAŞVURULAR İCİN ;

・ Noter tasdikli imza beyannamesi
・ Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport fotokopisi
・ İkametgah ya da başvuran adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri,
・ Maaş bordrosu (son aya ait) ya da şirket yetkililerince kaşelenmiş / imzalanmış aylık gelir yazısı (imza sirküleri fotokopisi ile birlikte)